Facebook-logo

Yhdistystoiminta

Yhdistyksen toimisto, kerhot ja ryhmät toimivat Humalistonkatu 17:ssa katutasossa.

Fysikaalinen hoitolaitos FysioReumala toimii osoitteessa Humalistonkatu 17 a A 5.

Yhdistyksen toiminta

  • liikuntaryhmät
  • harraste-kerhot
 
  • teema-illat
  • luennot
 
  • retket
  • vertaistuki

Toiminta-ajatus

Turun seudun Reumayhdistys ry työskentelee Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksenä kansanterveys-, vammais-  ja liikuntajärjestönä reumasairauksein ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksein vähentämiseksi Turun seudulla. Se pyrkii vaikuttamaan palveluihin ja elinoloihin ja näin edistämään Turun seudun väestön terveyttä ja toimintakykyä sekä tukemaan sairastuneiden elämäntilannetta ja antamaan valmikuksia itsehoitoon. Yhdistys tuottaa asiantuntevan henkilöstönä ja jäsenistönsä avulla terveyttä ja elämäntilannetta tukevia palveluja. Yhdistys kehittää palvelujaan ja toimintaansa.

Visio

Turun seudun Reumayhdistys ry on omalla toiminta-alueellaan tunnettu, arvostettu, vaikutusvaltainen, asiantunteva ja luotettava toimija. Sen toiminta ja palvelut tavoittavat Turun seudun reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavat ja heidän läheisensä.